logo Jongerenvertegenwoordigers
debat2012

Wat doet een jongerenvertegenwoordiger?


Een jongerenvertegenwoordiger vormt de schakel tussen Nederlandse jongeren en (politieke) instanties in binnen en buitenland. Vier koppels van twee jongerenvertegenwoordigers trekken het land in om duizenden jongeren te betrekken bij onderwerpen die spelen bij de VN (Algemene vergadering van de VN, duurzaamheid en UNESCO) en binnen de Europese Unie. De jongerenvertegenwoordigers zijn stuk voor stuk door een groot aantal jongeren verkozen tijdens een publieke verkiezing, of tijdens een Algemene Vergadering van NJR. Ze worden verkozen voor een 2-jarig termijn en werken volgens een senior-junior systeem, waardoor de ervaring van een jongerenvertegenwoordiger wordt doorgegeven aan zijn of haar opvolger. Jongerenvertegenwoordigers zeggen aan het begin van hun termijn toe om 2 jaar lang vrijwillig voor gemiddeld 20 uur per week aan de slag te gaan voor het project. Veel jv’s studeren of werken hier nog naast.

Het werk van een Jongerenvertegenwoordiger


De jongerenvertegenwoordigers geven in heel Nederland gastlessen, workshops, zitten in panels, zetten enquêtes uit en trekken hun mond open tijdens debatten. Met de input die ze hierbij verzamelen gaan ze met beleidsmakers om tafel om zo de jongerenstem door te laten klinken. Samen met de vele vrijwilligers die de jongerenvertegenwoordigers om zich heen hebben in de NJR werkgroepen Jong & Duurzaam, Jong in Europa, VN Jongeren en UNESCO jongeren bedenken ze projecten, en allerlei andere activiteiten om hun ideeën aan de man te brengen.

De mening van Nederlandse jongeren verzamelen


Jongerenvertegenwoordigers reizen door het hele land reizen en spreken zoveel mogelijk verschillende groepen jongeren, hierdoor weten ze wat er leeft in Nederland. De ene week begeleiden ze een workshop over een specifiek thema met ROC leerlingen, de volgende week spreken ze studenten toe tijdens een Model United Nations conferentie. Ook zetten ze enquêtes en polls via social media uit om achter de ideeën van jongeren te komen. Natuurlijk kunnen ze niet alle Nederlandse jongeren spreken. Toch krijgen ze door de verschillende bijeenkomsten en middelen een goed beeld van de ideeën van Nederlandse jongeren.

Bezoek (inter)nationale bijeenkomsten


Elk vakgebied heeft haar eigen cyclus wat betreft het bezoeken van VN- en EU bijeenkomsten. Het kan zijn dat een jongerenvertegenwoordiger meteen meegaat naar een belangrijke (inter)nationale conferentie ter kennismaking van het werkterrein. Het kan ook zijn dat ze werken naar een belangrijk moment op een (inter)nationale bijeenkomst waarbij ze de mening van Nederlandse jongeren kunnen laten horen. Steeds vaker worden jongerenvertegenwoordigers opgenomen in de officiële Nederlandse regeringsdelegatie. Dit betekent dat de jongerenvertegenwoordigers meer inspraak krijgen en kunnen geven tijdens belangrijke bijeenkomsten. 

De afgelopen periode hebben de jongerenvertegenwoordigers (jv's) o.a. de volgende internationale bijeenkomsten bezocht:
• EU Youth Conferences (jv's Europese Zaken)
• Commission on Social Development en het ECOSOC Youth Forum, New York (jv's Algemene Vergadering VN)
• High Level Political Forum on Sustainable Development, New York(Jv's duurzame ontwikkeling)
• UN General Assembly, New York (jv Algemene Vergadering VN)
• COMEM en General Assembly European Youth Forum, (JV’s Europese Zaken)
• Uitvoerende Raad van UNESCO en General Assembly, Parijs (jv's UNESCO)
• UNFCCC COP Klimaatconferentie (jv's duurzame ontwikkeling)

Begeleiding


De jongerenvertegenwoordigers werken heel zelfstandig, maar worden waar gewenst begeleid en ondersteund door een projectmedewerker van NJR en het bestuurslid Internationaal. Daarnaast hebben de jongerenvertegenwoordigers veel steun aan elkaar en aan hun werkgroep. Op elk gebied is er een werkgroep actief, die bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die de jongerenvertegenwoordigers ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Wie organiseert het project jongerenvertegenwoordiging?


Het project jongerenvertegenwoordiging wordt door NJR uitgevoerd in samenwerking met verschillende ministeries en partners. Hier zie je welke organisaties er allemaal bij het project betrokken zijn.


    AGENDA

    Er zijn op dit moment geen agenda-items.
    › Agenda

    Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen