logo Jongerenvertegenwoordigers
header-presentatiedebat

Begeleiding


NJR (de Nationale Jeugdraad) begeleidt de jongerenvertegenwoordigers en draagt zorg voor de verkiezingen van nieuwe jongerenvertegenwoordigers. Bij NJR werken ongeveer dertig jonge mensen en honderden vrijwilligers aan projecten en campagnes voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen, of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

Onze partners


Jongerenvertegenwoordigers worden gesteund door onderstaande partners. Zij dragen in natura en/of financieel bij aan het programma.


Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Het ministerie is er voor als u een tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BuZa de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie vorm aan het Europa van de toekomst.    

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

The Netherlands Development Finance Company (FMO), called Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. in Dutch, is a bilateral private-sector development bank based in the Hague, the Netherlands. It is licensed as a bank, under the supervision of the Dutch Central Bank.  


    Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen