logo Jongerenvertegenwoordigers
header-presentatiedebat

Begeleiding


NJR begeleidt de jongerenvertegenwoordigers en draagt zorg voor de verkiezingen van nieuwe jongerenvertegenwoordigers. Bij NJR werken ongeveer dertig jonge mensen en honderden vrijwilligers aan projecten en campagnes voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen, of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

Onze partners


Jongerenvertegenwoordigers worden gesteund door onderstaande partners. Zij dragen in natura en/of financieel bij aan het programma.


Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Het ministerie is er voor als u een tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie vorm aan het Europa van de toekomst.    

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

FMO The Netherlands Development Finance Company (FMO), called Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. in Dutch, is a bilateral private-sector development bank based in the Hague, the Netherlands. It is licensed as a bank, under the supervision of the Dutch Central Bank.  

 

The European Youth Forum (YFJ, from Youth Forum Jeunesse) is the platform of the national youth councils and international non-governmental youth organisations in Europe.[1] It strives for youth rights in international institutions such as the European Union, the Council of Europe and the United Nations.

 

 

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. NCDO werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.

 

 

Fullmoon is simply interactive. We geloven in eenvoud, elegante oplossingen en online communicatie. Vanuit die basis helpen we organisaties om zich online te presenteren en in contact te komen met hun klanten, partners, (potentiële) medewerkers en andere relaties. We zijn een toegankelijk, middelgroot internetbureau uit Amsterdam met gerenommeerde en trouwe klanten. We houden van openheid, prettige persoonlijke en zakelijke relaties, heldere afspraken en topkwaliteit werk. Fullmoon ondersteunt Nederlandse jongerenvertegenwoordigers in het realiseren van hun ambities omdat we het belangrijk vinden dat Nederland internationaal mee blijft tellen. Nu en in de toekomst.

 

                    

BKB ontwikkelt strategische campagnes voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hun kracht ligt in de combinatie van onderzoek, advies, online en offline communicatie, vrije publiciteit en evenementen.

 


    Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen