logo Jongerenvertegenwoordigers
verkiezing

Stemprocedure


 Van maandag 23 oktober 2017 van 09.00 uur tot maandag 30 oktober 20.45 uur kan er gestemd worden via de website www.jongerenvertegenwoordigers.nl. Hiervoor dient ingelogd te worden via een Facebook-account. Stemmen uitgebracht vanuit het buitenland worden niet meegenomen in de uitslag. Alleen internetstemmen van jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 29 jaar worden meegenomen in de uitslag. Tijdens het evenement de Nacht van de VN  (waar de verkiezingsfinale op 30 oktober plaatsvindt) kan er van 19.00 uur tot 20.45 uur ook gestemd worden, namelijk via stembiljetten, die uitgereikt worden aan bezoekers van het evenement. Iedere bezoeker ontvangt één stembiljet. De uitgebrachte stemmen via internet en de uitgebrachte stemmen via stembiljetten, vormen samen de uitslag van het onderdeel Campagne. Tijdens de Nacht van de VN krijgen de finalisten de gelegenheid zich te presenteren aan het publiek en aan een vakjury. De vakjury zal de finalisten aan de hand van hun optreden tijdens de Nacht beoordelen. Het gemiddelde van deze twee scores, (1) Campagne gericht op stemmen werven en 2) oordeel van de vakjury), bepaalt de einduitslag. 

Stemmen vanuit het buitenland worden niet meegenomen in de uitslag. Alleen stemmen van jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 29 jaar worden meegenomen in de uitslag. 

 

Website

De namen van de twee finalisten (per functie) staan op de website www.jongerenvertegenwoordigers.nl. Als er via de website gestemd wordt, krijgt de kiezer een inlogmenu waarmee men via Facebook kan inloggen om te stemmen. Je kan maar één keer via het Facebook-account je stem uitbrengen. Pas na het inloggen met Facebook en bevestigen van de stem via de stemknop is de stem geldig.

Stembiljet

Bezoekers van de Nacht van de VN krijgen bij binnenkomst één stembiljet uitgereikt. Stemmen hiermee kan van 19.00 tot 20.45 uur. Het stembiljet kunnen zij inleveren bij een van de stembussen. De ingeleverde stemmen worden door een door NJR aangewezen commissie geteld. Bij het, naar het oordeel van die commissie, verkeerd inscheuren van de stemkaart wordt de stem ongeldig verklaard.

Einduitslag

Er zijn twee onderdelen die de einduitslag bepalen: de uitkomsten van de campagne, waarbij het totaal aantal verworven stemmen wordt omgezet naar een score, en het oordeel van de vakjury tijdens de finaleronde op de Nacht van de VN. Het gemiddelde van deze twee scores bepaalt de einduitslag. In het geval dat beide kandidaten hetzelfde gemiddelde scoren, geeft het absolute aantal verworven stemmen tijdens het onderdeel Campagne de doorslag. In het zuiver theoretische geval dat beide kandidaten exact dezelfde score hebben op het onderdeel vakjury, en daarbij exact hetzelfde aantal absolute stemmen hebben verworven in de campagne, dan zal de vakjury zich nogmaals beraden en een winnaar kiezen tijdens de Nacht.

Verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om te kijken of je al een keer gestemd hebt. De gegevens worden verder niet door NJR of een andere partij gebruikt.

Meer weten?

Mocht je naar aanleiding van dit bovenstaande nog vragen hebben neem dan contact met ons op.


Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen