logo Jongerenvertegenwoordigers

Finalist Jahkini Bisselink (18 jaar), Amsterdam


Jahkini Bisselink is één van de twee finalisten voor Jongerenvertegenwoordiger Algemene Vergadering naar de VN. Dit is wat zij jou wil vertellen!

Tegen wie neemt Jahkini het op? Lees hier meer over Fleur van Lit


Wil je op Jahkini stemmen? Je kunt hier stemmen


 Hoi, ik ben Jahkini, en het is mijn ambitie om dit jaar jongerenvertegenwoordiger te worden bij de Verenigde Naties. Nu 18 jaar oud, opgegroeid in Amsterdam-Oost zie ik veel dingen om mij heen waarvan ik vind dat ze niet, of op een over gecompliceerde manier benoemd worden in de politiek, met namen als men het over jongeren en de problemen die jongeren hebben. Ik geloof dat ik een een nieuw en ‘down to earth’ perspectief kan brengen in hoe men naar deze problemen kijkt en hoe deze problemen besproken worden in de hogere kringen van zowel de nationale als internationale politiek.

 

Vanuit mijn opvoeding heb ik altijd meegekregen hoe belangrijk diversiteit en openheid is in zowel een samenleving als in je eigen leven en gedachtegangen. Vanuit deze idealen heb ik altijd geprobeerd om met zoveel mogelijk verschillende mensen te praten, in zoveel mogelijk verschillende wereldjes te stappen en als het ware een dagje mee te draaien. Ik ga net zo makkelijk naar Eindhoven om een dagje Carnaval te vieren, als dat ik bij Keti Koti deelneem aan de slavernij herdenking en het feest. Daardoor heb ik het gevoel dat ik een een groot aantal jongeren goed kan vertegenwoordigen, omdat ik weet wat hun denkbeelden zijn over bepaalde onderwerpen, en in welk gedachtegoed deze denkbeelden geworteld zijn.

 

Dit persoonlijke contact met heel veel verschillende soorten jongeren, is ook meteen het gene wat mij het leukst lijkt van jongerenvertegenwoordiger zijn. De kans om van de jongeren te leren en ook daadwerkelijk iets te kunnen doen met hun meningen. Veel jongeren hebben het gevoel dat de politiek alleen maar over hun praat en niet met hun praat, dit is iets wat moet veranderen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Alle social development goals zijn van grote maatschappelijke relevantie. Onderwijs en de ontwikkeling van het kind zijn thema’s die mij van jongs af aan al aan het hart gaan. Momenteel studeer ik dan ook Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde aan de UvA. Twee speerpunten van mij zijn:

 

    1. Inclusiviteit van het onderwijs. Gelijkheid, diversiteit. Dit zijn dingen die we nodig hebben, maar vaak tekort komen. Hier zijn veel oplossingen voor, maar verreweg de meest effectieve is meer gelijkheid creëren in het onderwijs. Zorg dat etnische minderheden en kinderen uit laag sociaal economische klassen de gelijke kansen krijgen als alle anderen. Zoals het nu is zie je op de universiteit een vrij homogene groep mensen. Zo zie je ook dat ‘belangrijke’ functies zoals beleidsmakers en politici vaak worden bekleed door een homogene groep. Hoe kunnen zij besluiten maken over een multiculturele samenleving als de onze. Hierdoor ontstaat ongelijkheid, ontevredenheid en polarisatie. Dit alles is effectief tegen te gaan door het inclusiever maken van ons onderwijssysteem.
    2. Meer aandacht voor burgerschap bij alle opvoeders. Je ziet vaak dat polarisatie vooral voortkomt uit onwetendheid en een tekort aan positieve interacties tussen groepen. Als je kinderen meer zou leren over media framing, je referentiekader, geschiedenis van religies en culturen zou hun kijk op andere groepen automatisch minder terughoudend/ afkeurend zijn. Men is bang voor het onbekende, dus laten we dat onbekende gewoon weghalen.

 

 

Bij het zijn van jongerenvertegenwoordiger komt natuurlijk ook een bepaalde druk en verantwoordelijkheid kijken, dat is niet iets waar ik per se tegenop zie maar wel iets waarvan ik weet dat het niet altijd makkelijk zal zijn. Toch maak ik me daar niet druk over. Ik wil dat jongeren een vertegenwoordiger krijgen die naar ze luistert, die ze gewoon een appje kunnen sturen met vragen over politiek, en die dingen benoemd in een taal en met voorbeelden die zij wel begrijpen, zodat hopelijk alle jongeren met de meest uiteenlopende denkbeelden de politieke dialoog met elkaar aangaan en deze dialoog gevolgd en gehoord wordt op een hoger niveau. Wil jij dat gesprek met mij voeren? Zo ja, Stem!

 

 

Stemmen

Yes, heb je je keuze gemaakt?! Stem hier op je favoriet!


Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen