logo Jongerenvertegenwoordigers
Millennium doelen

MILLENNIUMDOELEN

MILLENNIUMDOELEN

Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar de millenniumdoelen, wanneer deze zijn afgesproken, wat Nederland doet om de doelen in 2015 te behalen, welke resultaten er tot nu toe zijn geboekt en wat jíj kunt doen om daar een bijdrage aan te leveren? In dit dossier vind je alle antwoorden.
Staat jouw vraag er niet bij, mail dan de redactie
Wat zijn de millenniumdoelen?

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.

Dit zijn ze in het kort:

 1. De armoede halveren en minder mensen met honger
 2. Elk kind naar school
 3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
 4. Minder kindersterfte
 5. Verbetering van de gezondheid van moeders
 6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
 7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken
 8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel de rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten.


Meer weten?Back to top

Welke resultaten zijn tot nu toe geboekt?

Zeven jaar geleden spraken 189 wereldleiders af om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. We zijn op de helft van de afgesproken termijn. Welke vorderingen zijn er tot nu toe gemaakt? En waar moeten we met z'n allen nog hard aan werken?

Sommige van de millenniumdoelen lopen goed: in China is steeds minder armoede, en steeds meer kinderen in India kunnen naar school. Ook krijgen meer en meer Afrikanen toegang tot AIDS medicijnen.

Met sommige doelen gaat het minder goed. De wereldhandel is oneerlijk, waardoor het voor een Afrikaan veel lastiger is om goederen te verkopen dan voor een Europeaan. Maar ook op het gebied van milieu, drinkwater en honger kunnen we nog veel meer doen.

Meer weten?  

 • Download hier het Rapport van de Verenigde Naties uit juli 2007 over de voortgang van het bereiken van de millenniumdoelen (engelstalig).
 • Lees het document 'Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking en de Millennium Ontwikkelingsdoelen', opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken (juni 2007): deze scan geeft een schets van de voortgang op de diverse MDG's en inventariseert de belangrijkste obstakels voor het bereiken van de MDG's.

 • Kijk op http://www.millenniumdoelen.nl/ en lees meer over de voortgang per millenniumdoel.
 • Bekijk de NCDO Millenniumatlas. Deze Atlas geeft een unieke kijk op de huidige stand van zaken. Per millenniumdoel verandert de wereldkaart in deze atlas drastisch. Zo wordt duidelijk in welke landen bijvoorbeeld de armoede het grootst is.
 • Kijk voor de wereldwijd vooruitgang millenniumdoelen op de officiële (engelstalige) VN website: hier vind je data, definities en bronnen voor de 48 indicatoren, waarmee de vooruitgang voor de millenniumdoelen wordt gemeten. Ook vind je hier voortgangrapporten en documenten.
 • Hoe ver zijn we nu we halverwege de formulering van de doelen in 2000 en het eindstation in 2015 zijn? Lokale correspondenten berichten vanuit acht landen waar Nederland aan de bestrijding van armoede bijdraagt: Nicaragua, Uganda, Bangladesh, Tanzania, Vietnam, Zuid-Afrika, Zambia en Afghanistan.


Back to top

Wat doet Nederland om de millenniumdoelen te behalen?

De millenniumdoelen moeten in 2015 behaald zijn. We zijn nu halverwege 2015 en er zijn extra inspanningen nodig. Vanuit de overheid én de samenleving. Daarom heeft het kabinet de millenniumdoelen als één van de tien kabinetsbrede projecten opgenomen in het regeerakkoord: Project 2015. Dit project, waar minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders de regie voert, wil de achterstanden bij het behalen van de millenniumdoelen in 2015 verkleinen. Op de bijbehorende website staat - naast nieuwsberichten, persberichten & toespraken - per doel een beknopte weergave van wat Nederland doet om de belofte waar te maken.

 

Maar de overheid kan het niet alleen. De inzet van de samenleving is van cruciaal belang. Daarom organiseerde de overheid op 30 juni 2007 het 'Akkoord van Schokland'. Honderden bedrijven, organisaties, bekende en minder bekende Nederlanders plaatsen hun handtekening onder het Akkoord. Hierin staat hoe zij een concrete bijdrage leveren aan de millennium ontwikkelingsdoelen.

Het Akkoord van Schokland is verder gegaan onder de naam 'Millenium Akkoorden'.Back to top

Welke Nederlandse organisaties zijn actief op het gebied van de millenniumdoelen?

Het Nederlands Platform Millenniumdoelen

Bij dit platform zijn meer dan veertig Nederlandse organisaties aangesloten die zich inzetten voor het realiseren van de millenniumdoelen. Zie hun website voor een volledige lijst van deelnemende organisaties. Samen voeren zij de EEN Campagne. Het doel van deze campagne is om de realisering van de millenniumdoelen dichterbij te brengen en daarmee een einde te maken aan armoede, honger en AIDS. Het platform maakt onderdeel uit van de internationale millenniumdoelencampagne.

NCDO

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking door middel van campagnes en projecten. Als mensen al betrokken zijn, ondersteunt NCDO hen met informatie, geld of adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten van NCDO. NCDO ontwikkelde daarvoor een aparte website. NCDO ontwikkelde ook de Millenniumatlas, een atlas die een unieke kijk geeft op de huidige stand van zaken bij het bereiken van de millenniumdoelen.Back to top

Waar vind ik meer informatie over de millenniumdoelen?

Officiële VN Website over millenniumdoelen
De Verenigde Naties heeft een speciale (Engelstalige) website over de millenniumdoelen gemaakt. Op deze site vind je ook informatie over de voortgang van het behalen van de millenniumdoelen tot nu toe, een speciaal nieuwsgedeelte over de doelen en een uitgebreide lijst met links.

www.millenniumdoelen.nl
Op deze (Nederlandstalige) website van NCDO vind je meer informatie over de millenniumdoelen, de resultaten tot nu toe. Ook kun je lezen wat andere mensen doen om ze te realiseren. En wat je zelf kan doen om een bijdrage te leveren.

VN Cyberschoolbus

Speciale (Engelstalige) website voor jongeren over de millenniumdoelstellingen. Deze site is ook in het Frans, Chinees en Russisch te bekijken. Op de site vind je meer informatie over de doelen en de tot nu toe behaalde resultaten. Ook lees je wat jij kunt doen om de doelen dichterbij te brengen.

UN Millennium Project

Het UN Millennium Project werd in 2002 door Kofi Annan ingesteld met als doel om een concreet actieplan op de stellen om de millenniumdoelen in 2015 daadwerkelijk te behalen. Op deze website staat, naast het actieplan en veel informatie over de millenniumdoelen, het in 2005 gepesenteerde rapport van Jeffrey Sachs 'Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals'.


Internationale millenniumdoelencampagne

Dit is de website van de internationale campagne rond de millenniumdoelen. Op deze website vind je international nieuws achtergrondinformatie over (de realisatie van de) doelen. Ook kun je op deze site je eigen ‘White band' (het witte armbandje dat centraal staat voor de millenniumdoelen) aanvragen.

OneWorld: Dossier millenniumdoelen

In dit dossier geeft OneWorld achtergrond en houdt de vinger aan de pols. Op deze website van de organisatie OneWorld vind je een dossier over de millenniumdoelen.

IPS: Deadline 2015
Deadline 2015 is de nieuwsdienst van Inter Press Service over de VN millenniumdoelen.

IS
In het tijdschrift IS zijn verschillende artikelen over de millenniumdoelen verschenen. Op hun site vind je een dossier over de millenniumdoelen met alle verschenen artikelen over dit onderwerp. Ook kun je op de site een gratis abonnement aanvragen.

Supporter
In het tijdschrift Supporter lees je nieuws over sport en ontwikkelingssamenwerking. Op hun website kun je alle oude nummers nog een nalezen en een gratis abonnement voor jezelf of iemand anders aanvragen.

De Worldconnectors
Worldconnectors zijn prominente en betrokken Nederlanders uit de politiek, media, overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors hebben op 6 juli 2007 gesproken over de millenniumdoelen. Kijk op hun website voor meer achtergrondinformatie.Back to top

Wat wil je verder nog weten over de millenniumdoelen?

Vul het contactformulier in op deze website en stel je vraag, wie weet wordt hij toegevoegd aan het rijtje van vragen op deze website!Back to top

AGENDA

Er zijn op dit moment geen agenda-items.
› Agenda

Print | Disclaimer | Naar boven |   Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen